FANDOM


Dmitri Khalezovin teoria

Dmitri Khalezov entinen Neuvostoliiton armeijan upseeri, joka toimi ydinaseiden käyttöä valvovassa yksikössä. Kirjoittaa kirjassaan Kolmas totuus[216] että hänellä ja vastaavasti Neuvostoliiton armeijalla oli tieto WTC torneihin sisäänrakennetusta Ydinräjähdettä soveltavasta pikapurkumekansimista. Dmitri kirjoittaa, että toimiva purkumekanismi oli New Yorkin rakennusviranomaisten mukaan pakollinen edellytys tornien rakentamislupien myöntämiseksi, sillä uudenlaisen teräsrakenteen oletettiin olevan todella vaikeaa purkaa perinteisin keinoin. Pikapurkumekanismin suunnitelma sisälsi infrastruktuurin ydinlatauksen huoltamiseksi, säilyttämiseksi ja tarpeen vaatiessa kuljettamiseksi ja käyttämiseksi WTC tornien 1 ja 2 purkuun. Paikka ja latauksen koko laskettiin tarkasti käyttötarpeeseen, kuitenkin niin, että kansainvälinen rauhanomaisten ydinräjähdyksiä valvova sopimus (PNET- Peaceful nuclear explosions treaty) täyttyi. Sopimus rajoitti latauksen maksimikooksi 150kt. 150kt ydinlataus peruskalliossa aihuttaisi noin 100m halkaisjaltaan olevan onkalon. Latauksen tuhovaikutus perustuu kahteen ilmiöön. Ensimmäisenä räjähdyksen aiheuttama seisminen paineaalto kulkeutuu äänen nopeudella (n. 6 km/s) rakenteen kiinteissä ja jatkuvissa rakenteissa kuten keskimmäiset teräsperuspilarit, aiheuttaen materiaalin heikkenemisen, murenemisen ja jauhoutumisen muodossa. Paineaalto ei kuitenkaan etene huokoisessa materiaalissa kuten betonissa tai ilmassa ja rakennuksen julkisivu jäi näkyvästi vaurioitumattomaksi. Sen jälkeen, mutta käytännössä samanaikaisesti, rakennuksen peruspilariosuus eli keski/sisäosa alkaa sortumaan / tippumaan ydinlatauksen muodostamaan onkaloon rakennuksen alla. Tätä ajatusta tukee se, miten tornien sortuminen alkaa lähes vapaapudotuksen nopeudella, kun keskiosan alla ei käytännössä ole rakennusta tukevaa maata vaan noin 100m halkaisijaltaan oleva pyöreä onkalo. Teoriaa tukee myös sileiden vulkaanisten pintojen löytyminen purkutöiden yhteydessä (ydinlataus sulattaa peruskallion), teoriaa tukee myös satelliittilämpökuvien havainnot, joiden mukaan pintalämpö oli satoja asteita vielä kuukausia iskun jälkeen. Teoriaa tukee myös työntekijöiden havainnot sulasta metallista, mikä on mahdollista ainoastaan räjähteen läsnäollessa. Tteoriaa tukee sadat työntekijoiden syöpä- ja krooniset säteilymyrkytystapaukset. Teoriaa tukee seisminen data, joka osoitti että alueella tapahtui 3 kpl isohkoja maanjäristyksiä, data kuitenkin luokiteltiin salaiseksi pian tapahtumien jälkeen, eikä sitä enää ole julkisuudessa. Teoriaa tukee isotooppitutkimus, jonka mukaan alueelta löytyi epäominaisia radio-isotooppeja, jotka viittasivat ydinlatauksen käyttöön. Teoriaa tukee fakta, että romukasa oli poikkeuksellisen matala, verrattaen tornien alkuperäiseen korkeuteen. Suurin osa rakennusten materiaalista sortui maanalaiseen onkaloon ja suli. Teoriaa tukee lähes olematon vahinko ympäröiville rakennuksille, sortuminen oli lähes täydellisen pystysuora. Teoriaa tukee se fakta, että sammutustöissä sammutusveteen lisättiin erilaisia radiaktiivisuutta absorboivia aineita. Teoriaa tukee se, että purkutöissä, FBI edustajia havaittiin täydellisissä Hazmat-suojapuvuissa, joiden käyttö ei ollut perusteltua, ellei alueella ollut vaarallista radiaktiivisuutta. Teriaa tukee se, että työntekijöiden säteilyannosta valvottiin työntekijöille jaetuilla ns. ilmanpuhtausmittareilla, jotka todellisuudessa oli säteilyannosmittareita. Säteilyn läsnäolo haluttiin salata. Lisäksi alueen asukkaat saivat suosituksen olla palaamatta asuinalueelle kymmeneen vuoteen, mikä on epätyypillisen pitkä aika, jos alueella ei olisi ollut vaarallista radioaktiivisuutta.

Dmitri Khalezov esittää kirjassaan, että hän ei usko lentokoneiden törmänneen torneihin, vaan että koneet oli lisätty ainoastaan jälkikäteen julkistettuihin videokuviin käyttämällä video-editointia. Monet muutkin tutkijat tukevat tätä tulkintaa. Esimerkiksi Pinokkion Nenäksi kutsutussa teoriassa lentokoneen ontto alumiininen nokkakartio läpäisee tornin täysin ehjänä, mikä on tietysti fysikaalinen mahdottomuus. Useissa videoissa lentokoneen sulaminen rakennuksen sisälle ei noudata minkäänlaisia Newtonilaisia mekaniikan lakeja, törmäysdynamiikkaa ei vain ole, mikä viittaa vahvasti videoiden manipulointiin. Kaikista videoista puuttuu lentokoneille ominaiset pakokaasuvanat, sekä vaakatasossa kulkevat siipipyörteet, jotka näkyvät erittäin selkeästi savun läpi lennettäessä. Videoista puuttuu linnut. Videoihin on lisätty hauskoja efektejä mm. savun muodostama pääkallon muoto. Useista videoista puuttuu lentokoneen ääni. Eräissä videoissa kone näkyy vain lähikuvassa, kun se kaukokuvassa puuttuu. Koneet ovat erivärisiä eri videoissa. Useat videot ovat toistensa kopioita, joissa eroina on vain tausta tai kuvan sijainti. Videoissa voi havaita kuvankäsittelyohjlemille ominaista blurria ja erilaisia maskerointimentelmiä. Useat silminnäkijät eivät kuulleet eivätkä nähneet lentokoneita. Lentokoneen aerodynamiikka estää konetta kulkemasta virallisen tarinan mukaisella nopeudella 650mph matalalennossa. Lentokoneen "kaappaaminen" ja usean minuutin kestänyt lentäminen valvotussa ilmatilassa on käytännössä mahdotonta.

Dmitri kertoo, ettei ole varma, mikä sai USA:n viranomaiset tuhoamaan kummatkin WTC tornit ja sen jälkeen vieläpä tornin 7, missä oletettu ydinlatausvarasto oli. Kuitenkin hän postuloi, että Pentagoniin ammutulla P-700 Granit ohjuksella oli jotakin tekemistä päätöksen kanssa. Todennäköisesti viranomaiset pelkäsivät jotain muuta ja suurempaa uhkaa, ja pitivät tornien "purkamista" ns. pienempänä ja välttämättömänä "pahana". Dmitri huomauttaa, että mysö Chicagon Sears torni evakuoitiin syyskuun 9. päivänä, ilman että sille oli ilmeistä syytä. Hänen mukaan vastaavia infrastruktuureita voi olla muissakin USA:n torneissa. Tornien tuhoutumisjärjestys on perusteltu, sillä ensimmäisenä tuhoutunut torni on kauempana Tornista 7 kuin toisena tuhoutunut torni, sillä räjähdyksiä ohjattiin todennäköisesti tornista 7. Todistusaineiston tuhoamiseksi, sekä muiden rikollisten toimien todistusaineiston hävittämiseski torni 7, jossa oli myös FBI:n päämaja tuhottiin myös, vaikka tuhoutumiselle/tuhoamiselle ei ollut ilmeistä ja selvää syytä (virallisen tarinan mukaan pienet tulipalot aiheuttivat tornin täydellisen tuhoutumisen).

Dmitri esittää kirjassaan, että Pentagoniin oli ammuttu Kursk sukellusveneestä peräisin oleva aito P-700 Granit (tavallisella, mutta myös ydinltaistelukärjellä varustettava) risteilyohjus, jonka taistelukärkeä ei kuitenkaan oltu aktivoitu. Tästä syystä Granit ohjus teki vain kineettisen vahingon pentagoniin, eli noin 50m syvän kolon. Granit ohjus eteni 3 rakennusrenkaan läpi ennenkuin pysähtyi C-renkaan sisäpuolelle, mikä on ohjuksen kineettistä energiaa vastaava tuhovaikuts. Reiän koko, korkeus maanpinnasta, sekä syvyys vastaa Granit-tyyppisen ohjuksen lento-ominaisuuksia. Sen sijaan reiän koko, korkeus ja syvyys ei vastaa boeing 757 matkustajalentokoneen ominaisuuksia, niinkuin virallisen tarinan mukaan esitetään.

Dmitri Khalezov esittää kirjassaan, että on valmis antamaan todistajanlausuntonsa tietoihinsa perustuen, jos Syyskuun 9. terrori-iskuista pidetään oikeudenkäynti. Tälläistä oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan ole pidetty. Dmitri esittää, että kaappajien passeja ei voitu löytää täysin ehjinä WTC-tornien juurelta, siinä missä ainuttakaan AA-koneille ominaista lentokoneen osaa ei löydetty. Vääräntyyppisen turbiinin löytyminen taphtumapaikalta viittaa todisteaineiston manipulointiin ja lisäämiseen rikospaikalle, mikä puolestaan viittaa viranomaisten osallistumiseen tapahtumiin.

Historiallisesti yksikään teräsrakenteinen pilvenpiirtäjä ei ole koskaan kokonaan sortunut tulipalosta johtuen.