FANDOM


Isomman kalan periaate, on tilastotieteellinen hypoteesi.

Monet pelit ja yhteiskunta perustuu isomman kalan periaatteelle.

yksinkertaistettu Isomman kalan hypoteesi koostuu seuraavista olettamista:

Systeemissä on monta subjektia A, B, C... Subjekteilla on yksinkertaistamisen vuoksi yksi attribuutti: koko K

Subjekti kasvaa hitaasti koko ajan, mutta sitä nopeammin mitä suurempi on koko. ts. progressiivisesti tai eksponentiaalisesti. Pieni subjekti kasvaa hitaasti, suuri subjekti kasvaa nopeammin kuin pieni subjekti. Kasvaminen ilman kohtaamista on hidasta; esim R=0.0001.

Koko K(T)=K0*(1+R)^T missä R on kasvunopeus ja T on aika.

Esim. jos

Lisäksi subjekti A voi syödä puolet subjektista B, mikäli subjekti A on suurempi kuin subjekti B. Tämän tekemiseksi on kuitenkin subjektin A ja B kohdattava, mikä on subjektin A edun mukaista ja subjektin B edun vastaista. Kohtaaminen vaatii toimenpiteitä, eikä voi tapahtua nopeasti. Keskikohtaamistaajuutta voidaan ilmaista termillä T joka voi olla muotoa esim. 1/d.

Kohtaamisen todennäköisyys riippuu subjektien määrästä. Suuria subjekteja on vähemmän joten ne kohtaa harvemmin. Pieni subjekteja on paljon ja ne kohtaavat useammin.
Sanonta lammessa on aina isompi kala.